начало фурни на дърва фурни на газ фурни на дърва/газ дистрибутори контакти

Дизайн "К"
кафява мозайка

 

 

 

 

 

 

Фурните от серия "Д"са от куполен тип и са предназначени за печене на пици.
Изработени са от рефракторен материал с висок процент на двуалуминиев триокис,гарантиращ висока износоустойчивост и здравина. Куполната форма на пекарната камера гарантира равномерно изпичане при нисък разход на дърва. Използвани са изолационни материали с нисък коефициент на топлопроводимост и при значителната дебелина на изолацията се постига максимална икономичност.
Всички елементи на фурната са поместени в метален кожух,позволяващ нейната мобилност.
Произвежда се в четири основни типоразмера.

Дизайн "К"
флаг Италия

Дизайн "К"
мозайка

Дизайн "К"
черна мозайка

 

Дизайн "К"
синя мозайка

Дизайн "К"
пъстра мозайка

Дизайн "К"
червена мозайка

Дизайн "К"
червена силиконова мазилка
тип "Паяжина"

D100K

  Капацитет пици Ø30cm:4бр.                     ***Размерите са в см.
Производителност пици Ø30cm за час:60бр.
Консумация дърва за час:3-4кг. Тегло/кг./:1300
 
D120K

  Капацитет пици Ø30cm:7бр.                     ***Размерите са в см.
Производителност пици Ø30cm за час:105бр.
Консумация дърва за час:4-5кг. Тегло/кг./:1500
 

 

начало на страницата

D140K

  Капацитет пици Ø30cm:10бр.                     ***Размерите са в см.
Производителност пици Ø30cm за час:150бр.
Консумация дърва за час:5-6кг. Тегло/кг./:1900
 

 

начало на страницата

D160K

  Капацитет пици Ø30cm:13бр.                     ***Размерите са в см.
Производителност пици Ø30cm за час:195бр.
Консумация дърва за час:6-7кг. Тегло/кг./:2300
 

 

начало на страницата

Повдигане и преместване.
-фурната се повдига и  премества с мотокар или ръчна количка от екипиран и инструктиран по техника на безопасност персонал.
- поставя се на добре нивелирана площадка.Не е необходимо закрепване за фундамент.

Фурната се фиксира с два транспортни колана към платформата на камион.

начало на страницата

Отвеждане на димните газове.
Свързването на фурната в комина става посредством коминни тръби,които трябва да отговарят на следните условия:
-да са изработени от такива материали,които издържат на топлината на димните газове и евентуалните отлагания/температурата на димните газове е 100-110градуса по Целзий/.
-свръзките да са добре уплътнени,използваните материали за уплътнение да издържат на топлина и корозия.
-да има добра видимост към тях,да бъдат лесно разглобяеми и сглобяеми,да има възможност за  топлинно разширение.
-при изхода от фурната да се монтира парче отвесна тръба,чиято дължина да бъде поне двукратна на диаметъра на димоотвеждащия отвор.
-след отвесното парче тръба може да се монтира хоризонтален участък с наклон поне 3%.Дължината на този участък не трябва да бъде по-голяма от полезната височина  на комина.
-смяна на посоката може да има най-много на три места,вкл. и влизането в комина,
-чупките не трябва да бъдат с ъгъл по-малък от 90 градуса.
-сечението на тръбите по цялата дължина  трябва да бъде постоянно.

начало на страницата

Първоначално загряване.
Първоначалното загряване трябва да се извърши много внимателно,при постепенно повишаване на температурата и обикновено се извършва 2-3 дни,защото трябва да се отдели влагата от пекарната камера и от изолационния слой.

Внимание:рязкото повишаване на температурата през този период може да доведе образуване на пукнатини по основата и купола.
Първи ден:
Поставете дървата в лявата част на пекарната камера и да ги запалете. Не ги поставяйте в дясната страна, защото може да повредите термометъра.
Трябва да достигнете  температура около 100-150 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
Втори ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 200-250 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа.
Трети ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 300-320 градуса .
При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици.

Внимание:през периода на първоначалното загряване ,обикновенно от фурната започва да капе вода,защото това е период на интензивно сушене-трябва да се съобрази в тази зона да няма елктрически уреди и кабели.

Вижте резултата от неспазена инструкция при първоначалното загряване-сложено е голямо количество дърва във фурната,температурата е висока,влагата излиза бързо от материала и образува дупки в пода и купола. Това е недопустимо!
начало на страницата

САНИТАРНО – ХИГИЕННО ПОДДЪРЖАНЕ
- Почистването от паднали по пода на камерата парченца тесто,се извършва ежедневно с четка с дълга дръжка,ръчно –от оператора.
- Ежедневно отвън-корпуса на фурната, се почиства с мека кърпа от прах.
- В края на всяка смяна,с четка се събират твърдите отпадъци по работната площадка около фурната,и се измива и дезинфекцира пода.

начало на страницата