начало фурни на дърва фурни на газ фурни на дърва/газ дистрибутори контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурните от тази серия са с две врати на фасадата-има допълнителна врата за зареждане на дървата.Огнището е отделено от мястото за печене на пиците.За по-добро горене е поставена решетка под дървата.Пепелта се събира в чекмедже ,което улеснява почистването.

D120V

  Капацитет пици Ø30cm:9бр.                     ***Размерите са в см.
Производителност пици Ø30cm за час:135бр.
Консумация дърва за час:5-6кг. Тегло/кг./:1950
 

D140V

  Капацитет пици Ø30cm:13бр.                    ***Размерите са в см.
Производителност пици Ø30cm за час:195бр.
Консумация дърва за час:6-7кг. Тегло/кг./:2100
 

 

начало на страницата

 

 

Повдигане и преместване.
-фурната се повдига и  премества с мотокар или ръчна количка от екипиран и инструктиран по техника на безопасност персонал.
- поставя се на добре нивелирана площадка.Не е необходимо закрепване за фундамент.

Отвеждане на димните газове.
Свързването на фурната в комина става посредством коминни тръби,които трябва да отговарят на следните условия:
-да са изработени от такива материали,които издържат на топлината на димните газове и евентуалните отлагания/температурата на димните газове е 100-110градуса по Целзий/.
-свръзките да са добре уплътнени,използваните материали за уплътнение да издържат на топлина и корозия.
-да има добра видимост към тях,да бъдат лесно разглобяеми и сглобяеми,да има възможност за  топлинно разширение.
-при изхода от фурната да се монтира парче отвесна тръба,чиято дължина да бъде поне двукратна на диаметъра на димоотвеждащия отвор.
-след отвесното парче тръба може да се монтира хоризонтален участък с наклон поне 3%.Дължината на този участък не трябва да бъде по-голяма от полезната височина  на комина.
-смяна на посоката може да има най-много на три места,вкл. и влизането в комина,
-чупките не трябва да бъдат с ъгъл по-малък от 90 градуса.
-сечението на тръбите по цялата дължина  трябва да бъде постоянно.

начало на страницата

Първоначално загряване.
Първоначалното загряване трябва да се извърши много внимателно,при постепенно повишаване на температурата и обикновено се извършва 2-3 дни,защото трябва да се отдели влагата от пекарната камера и от изолационния слой.

Внимание:рязкото повишаване на температурата през този период може да доведе образуване на пукнатини по основата и купола.

Първи ден:
Поставете дървата в лявата част на пекарната камера и да ги запалете. Не ги поставяйте в дясната страна, защото може да повредите термометъра.
Трябва да достигнете  температура около 100-150 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
Втори ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 200-250 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа.
Трети ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 300-320 градуса .
При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици.

Внимание:през периода на първоначалното загряване ,обикновенно от фурната започва да капе вода,защото това е период на интензивно сушене-трябва да се съобрази в тази зона да няма елктрически уреди и кабели.

Вижте резултата от неспазена инструкция при първоначалното загряване-сложено е голямо количество дърва във фурната,температурата е висока,влагата излиза бързо от материала и образува дупки в пода и купола. Това е недопустимо!
начало на страницата

САНИТАРНО – ХИГИЕННО ПОДДЪРЖАНЕ
- Почистването от паднали по пода на камерата парченца тесто,се извършва ежедневно с четка с дълга дръжка,ръчно –от оператора.
- Ежедневно отвън-корпуса на фурната, се почиства с мека кърпа от прах.
- В края на всяка смяна,с четка се събират твърдите отпадъци по работната площадка около фурната,и се измива и дезинфекцира пода.

начало на страницата