начало фурни на дърва фурни на газ фурни на дърва/газ дистрибутори контакти

Дизайн К-кафява мозайка

 

 

 

 

 

 

Фурна за пици на газ серия G
Фурните от тази серия са от куполен тип и са предназначени за печене на пици.
Изработени са от вибриран рефракторен материал с висок процент на двуалуминиев триокис,гарантиращ висока износоустойчивост и здравина.
Загряването е циклотермично и се извършва от екологична горелка,работеща с метан или пропан-бутан и рециркулиращ вентилатор.
Вентилатора поддържа оптимална температура на пода на фурната
и не позволява изстиването му дори при много интезивна работа, а връщането на част от изгорелите газове/термичен цикъл/ реализира икономия на енергия.
Контролирането на на печене на пода и на купола е независимо и се извършва от цифрови контролери.Мощноста на горелката може да се променя от електронен модулатор в границите от пет до сто процента.Електрическо захранване 230V/50-60Hz.Всички елементи са поместени в метален кожух, което позволява мобилност на фурната.
Произвежда се в четири основни типоразмера.

 

Дизайн К- черна/бяла мозайка

Дизайн К- черна мозайка

Дизайн К- червена мозайка

Дизайн К- бяла мозайка

Дизайн К- пъстра мозайка 2

Дизайн К- пъстра мозайка 1

 

 

Дизайн К-червена силиконова мазилка

Дизайн К-бяла силиконова мазилка

Дизайн К-оранжева силиконова мазилка

Дизайн К-кафява силиконова мазилка

 

G100K

ГАЗОВИ ПАРАМЕТРИ         Консумация газ:           ***Размерите са в cm.
Конструктивен тип B11      -methane gas  mc/h 3.0
Категория II2H3+        -GPL gas    kg/h 1.7
Налягане на газта:        Капацитет пици Ø30cm:4бр.
-G30-31  30-37mbar       Производителност пици Ø30cm за час:60бр.
-G20 20mbar Тегло/кг./: 1250 Накрайник за газта 3/4" Топлинна мощност /kw/ 22
 
G120K

ГАЗОВИ ПАРАМЕТРИ         Консумация газ:           ***Размерите са в cm.
Конструктивен тип B11      -methane gas  mc/h 3.3
Категория II2H3+        -GPL gas    kg/h 1.9
Налягане на газта:        Капацитет пици Ø30cm:7бр.
-G30-31  30-37mbar       Производителност пици Ø30cm за час:105бр.
-G20 20mbar Тегло/кг./: 1400 Накрайник за газта 3/4" Топлинна мощност /kw/ 26
 

 

начало на страницата

G140K

ГАЗОВИ ПАРАМЕТРИ         Консумация газ:           ***Размерите са в cm.
Конструктивен тип B11      -methane gas  mc/h 4.2
Категория II2H3+        -GPL gas    kg/h 3.2
Налягане на газта:        Капацитет пици Ø30cm:10бр.
-G30-31  30-37mbar       Производителност пици Ø30cm за час:150бр.
-G20 20mbar Тегло/кг./: 1800 Накрайник за газта 3/4" Топлинна мощност /kw/ 30
 

 

начало на страницата

G160K

ГАЗОВИ ПАРАМЕТРИ         Консумация газ:           ***Размерите са в cm.
Конструктивен тип B11      -methane gas  mc/h 4.5
Категория II2H3+        -GPL gas    kg/h 3.8
Налягане на газта:        Капацитет пици Ø30cm:13бр.
-G30-31  30-37mbar       Производителност пици Ø30cm за час:195бр.
-G20 20mbar Тегло/кг./: 2150 Накрайник за газта 3/4" Топлинна мощност /kw/ 36
 

 

начало на страницата

Повдигане и преместване.
-фурната се повдига и  премества с мотокар или ръчна количка от екипиран и инструктиран по техника на безопасност персонал.
- поставя се на добре нивелирана площадка.Не е необходимо закрепване за фундамент.

Фурната се фиксира с два транспортни колана към платформата на камион.

начало на страницата

Отвеждане на димните газове.
Свързването на фурната в комина става посредством коминни тръби,които трябва да отговарят на следните условия:
-да са изработени от такива материали,които издържат на топлината на димните газове и евентуалните отлагания/температурата на димните газове е 100-110градуса по Целзий/.
-свръзките да са добре уплътнени,използваните материали за уплътнение да издържат на топлина и корозия.
-да има добра видимост към тях,да бъдат лесно разглобяеми и сглобяеми,да има възможност за  топлинно разширение.
-при изхода от фурната да се монтира парче отвесна тръба,чиято дължина да бъде поне двукратна на диаметъра на димоотвеждащия отвор.
-след отвесното парче тръба може да се монтира хоризонтален участък с наклон поне 3%.Дължината на този участък не трябва да бъде по-голяма от полезната височина  на комина.
-смяна на посоката може да има най-много на три места,вкл. и влизането в комина,
-чупките не трябва да бъдат с ъгъл по-малък от 90 градуса.
-сечението на тръбите по цялата дължина  трябва да бъде постоянно.

начало на страницата

Първоначално загряване.
Първоначалното загряване трябва да се извърши много внимателно,при постепенно повишаване на температурата и обикновено се извършва 2-3 дни,защото трябва да се отдели влагата от пекарната камера и от изолационния слой.

Внимание:рязкото повишаване на температурата през този период може да доведе образуване на пукнатини по основата и купола.

Първи ден:
-пуснете фурната .
-намалете регулатора на мощност на минимум.
-настройте работната температура на 100градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
Втори ден:
-пуснете фурната .
-настройте регулатора на мощност на 30 процента.
-настройте работната температура на 200градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа.
-настройте регулатора на мощност на 50 процента.
-настройте работната температура на 250градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа
Трети ден:
-пуснете фурната .
-настройте регулатора на мощност на 80 процента.
-настройте работната температура на 300градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа.
-настройте регулатора на мощност на 100 процента.
-настройте работната температура на 330-350градуса.
При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици

Внимание:

  • при работа на горелката, вратичката не се поставя,фурната се затваря само при спряна горелка-обикновенно в края на работния ден.
  • през периода на първоначалното загряване обикновенно от фурната започва да капе вода,защото това е период на интензивно сушене-трябва да се съобрази в тази зона да няма елктрически уреди и кабели.
Вижте резултата от неспазена инструкция при първоначалното загряване-сложено е голямо количество дърва във фурната,температурата е висока,влагата излиза бързо от материала и образува дупки в пода и купола. Това е недопустимо!
начало на страницата

САНИТАРНО – ХИГИЕННО ПОДДЪРЖАНЕ
- Почистването от паднали по пода на камерата парченца тесто,се извършва ежедневно с четка с дълга дръжка,ръчно –от оператора.
- Ежедневно отвън-корпуса на фурната, се почиства с мека кърпа от прах.
- В края на всяка смяна,с четка се събират твърдите отпадъци по работната площадка около фурната,и се измива и дезинфекцира пода.

начало на страницата