home wood ovens gas ovens wood-gas ovens distributors contacts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дизайн "К"
червена мозайка - една горелка

дизайн "К"
червена мозайка - две горелки

дизайн "К"
мозайка - флаг Италия

 

дизайн "К"
пъстра мозайка

дизайн "К"
синя мозайка

дизайн "К"
синя/бяла мозайка

дизайн "К"
бяла силиконова мазилка

 

Spago - Trattoria & Pizzeria
3850 Dougall Ave, Windsor, Ontario, Canada

 


MIX120RK е фурна от куполен тип с въртящ се под и е предназначена за печене на пици.Тя може да работи на газ/натурална или пропан-бутан/ и на дърва.
С ротацията на пода на  камерата се постига по-равномерно изпичане,по-висока производителност и по-добри условия на работа,защото се използва лопата с къса дръжка. Скороста на въртене се регулира плавно и може да се реверсира.
На фасадата има допълнителна врата за зареждане на дървата.Огнището е отделено от мястото за печене на пиците.За по-добро горене е поставена решетка под дървата.Пепелта се събира в чекмедже ,което улеснява почистването.
Електрическото захранване е 230V/50-60Hz

 

MIX120RK

ГАЗОВИ ПАРАМЕТРИ         Консумация газ:           ***Размерите са в cm.
Конструктивен тип B11      -methane gas  mc/h 3.3
Категория II2H3+        -GPL gas    kg/h 1.9
Налягане на газта:        Капацитет пици Ø30cm:9бр.
-G30-31  30-37mbar       Производителност пици Ø30cm за час:135бр.
-G20 20mbar Консумация дърва за час:5-6кг. Накрайник за газта 3/4" Тегло/кг./: 1950 Мощност на горелката на купола /kw/ 26

Мощност на горелката на основата /kw/ 12


Повдигане и преместване.
-фурната се повдига и  премества с мотокар или ръчна количка от екипиран и инструктиран по техника на безопасност персонал.
- поставя се на добре нивелирана площадка.Не е необходимо закрепване за фундамент.

начало на страницата

Отвеждане на димните газове.
Свързването на фурната в комина става посредством коминни тръби,които трябва да отговарят на следните условия:
-да са изработени от такива материали,които издържат на топлината на димните газове и евентуалните отлагания/температурата на димните газове е 100-110градуса по Целзий/.
-свръзките да са добре уплътнени,използваните материали за уплътнение да издържат на топлина и корозия.
-да има добра видимост към тях,да бъдат лесно разглобяеми и сглобяеми,да има възможност за  топлинно разширение.
-при изхода от фурната да се монтира парче отвесна тръба,чиято дължина да бъде поне двукратна на диаметъра на димоотвеждащия отвор.
-след отвесното парче тръба може да се монтира хоризонтален участък с наклон поне 3%.Дължината на този участък не трябва да бъде по-голяма от полезната височина  на комина.
-смяна на посоката може да има най-много на три места,вкл. и влизането в комина,
-чупките не трябва да бъдат с ъгъл по-малък от 90 градуса.
-сечението на тръбите по цялата дължина  трябва да бъде постоянно.

 

Първоначално загряване.

Първоначалното загряване трябва да се извърши много внимателно,при постепенно повишаване на температурата и обикновено се извършва 2-3 дни,защото трябва да се отдели влагата от пекарната камера и от изолационния слой.

Внимание:рязкото повишаване на температурата през този период може да доведе образуване на пукнатини по основата и купола.

Загряване на дърва:
Първи ден:
Поставете дървата в лявата част на пекарната камера и да ги запалете. Не ги поставяйте в дясната страна, защото може да повредите термометъра.
Трябва да достигнете  температура около 100-150 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
Втори ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 200-250 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа.
Трети ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 300-320 градуса .
При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици.

Загряване на газ:

Първи ден:
-пуснете фурната .
-намалете регулатора на мощност на минимум.
-настройте работната температура на 100градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
Втори ден:
-пуснете фурната .
-настройте регулатора на мощност на 30 процента.
-настройте работната температура на 200градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа.
-настройте регулатора на мощност на 50 процента.
-настройте работната температура на 250градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа
Трети ден:
-пуснете фурната .
-настройте регулатора на мощност на 80 процента.
-настройте работната температура на 300градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа.
-настройте регулатора на мощност на 100 процента.
-настройте работната температура на 330-350градуса.
При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици

Внимание:през периода на първоначалното загряване ,обикновенно от фурната започва да капе вода,защото това е период на интензивно сушене-трябва да се съобрази в тази зона да няма елктрически уреди и кабели.

Вижте резултата от неспазена инструкия при първоначалното загряване-сложено е голямо количество дърва във фурната,температурата е висока,влагата излиза бързо от материала и образува дупки в пода и купола. Това е недопустимо!

начало на страницата


САНИТАРНО – ХИГИЕННО ПОДДЪРЖАНЕ
- Почистването от паднали по пода на камерата парченца тесто,се извършва ежедневно с четка с дълга дръжка,ръчно –от оператора.
- Ежедневно отвън-корпуса на фурната, се почиства с мека кърпа от прах.
- В края на всяка смяна,с четка се събират твърдите отпадъци по работната площадка около фурната,и се измива и дезинфекцира пода.

начало на страницата