начало фурни на дърва фурни на газ фурни на дърва/газ дистрибутори контакти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дизайн "К"
черна мозайка

Дизайн "К"
синя мозайка

Дизайн "К"
пъстра мозайка

Дизайн "К"
кафява мозайка

Дизайн "К"
мозайка

Дизайн "К"
червена силиконова мазилка

Дизайн "К"
черна силиконова мазилка

 

Дизайн "К"
жълта силиконова мазилка

Дизайн "К"
кафява силиконова мазилка

MIX85RK е фурна от куполен тип с въртящ се под и е предназначена за печене на пици.Тя може да работи на газ/натурална или пропан-бутан/ и на дърва.
С ротацията на пода на  камерата се постига по-равномерно изпичане,по-висока производителност и по-добри условия на работа,защото се използва лопата с къса дръжка. Скороста на въртене се регулира плавно и може да се реверсира.
На фасадата има допълнителна врата за зареждане на дървата.Огнището е отделено от мястото за печене на пиците.За по-добро горене е поставена решетка под дървата.Пепелта се събира в чекмедже ,което улеснява почистването.
Електрическото захранване е 230V/50-60Hz

 

 

MIX85RK

ГАЗОВИ ПАРАМЕТРИ         Консумация газ:           ***Размерите са в cm.
Конструктивен тип B11      -methane gas  mc/h 3.0
Категория II2H3+        -GPL gas    kg/h 1.7
Налягане на газта:        Капацитет пици Ø30cm:4бр.
-G30-31  30-37mbar       Производителност пици Ø30cm за час:60бр.
-G20 20mbar Консумация дърва за час:3-4кг. Накрайник за газта 3/4" Тегло/кг./: 950 Топлинна мощност /kw/ 22
 

Повдигане и преместване.
-фурната се повдига и  премества с мотокар или ръчна количка от екипиран и инструктиран по техника на безопасност персонал.
- поставя се на добре нивелирана площадка.Не е необходимо закрепване за фундамент.

Отвеждане на димните газове.
Свързването на фурната в комина става посредством коминни тръби,които трябва да отговарят на следните условия:
-да са изработени от такива материали,които издържат на топлината на димните газове и евентуалните отлагания/температурата на димните газове е 100-110градуса по Целзий/.
-свръзките да са добре уплътнени,използваните материали за уплътнение да издържат на топлина и корозия.
-да има добра видимост към тях,да бъдат лесно разглобяеми и сглобяеми,да има възможност за  топлинно разширение.
-при изхода от фурната да се монтира парче отвесна тръба,чиято дължина да бъде поне двукратна на диаметъра на димоотвеждащия отвор.
-след отвесното парче тръба може да се монтира хоризонтален участък с наклон поне 3%.Дължината на този участък не трябва да бъде по-голяма от полезната височина  на комина.
-смяна на посоката може да има най-много на три места,вкл. и влизането в комина,
-чупките не трябва да бъдат с ъгъл по-малък от 90 градуса.
-сечението на тръбите по цялата дължина  трябва да бъде постоянно.

Първоначално загряване.

Първоначалното загряване трябва да се извърши много внимателно,при постепенно повишаване на температурата и обикновено се извършва 2-3 дни,защото трябва да се отдели влагата от пекарната камера и от изолационния слой.

Внимание:рязкото повишаване на температурата през този период може да доведе образуване на пукнатини по основата и купола.

Загряване на дърва:
Първи ден:
Поставете дървата в лявата част на пекарната камера и да ги запалете. Не ги поставяйте в дясната страна, защото може да повредите термометъра.
Трябва да достигнете  температура около 100-150 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
Втори ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 200-250 градуса .
При тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа.
Трети ден:
Запалете фурната.
Трябва да достигнете  температура около 300-320 градуса .
При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици.

Загряване на газ:

Първи ден:
-пуснете фурната .
-намалете регулатора на мощност на минимум.
-настройте работната температура на 100градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 8-10 часа
Втори ден:
-пуснете фурната .
-настройте регулатора на мощност на 30 процента.
-настройте работната температура на 200градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа.
-настройте регулатора на мощност на 50 процента.
-настройте работната температура на 250градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа
Трети ден:
-пуснете фурната .
-настройте регулатора на мощност на 80 процента.
-настройте работната температура на 300градуса.
-при тези условия оставете фурната да работи 4-5 часа.
-настройте регулатора на мощност на 100 процента.
-настройте работната температура на 330-350градуса.
При достигане на този температурен режим фурната е готова за печене на стандартни пици

Внимание:през периода на първоначалното загряване ,обикновенно от фурната започва да капе вода,защото това е период на интензивно сушене-трябва да се съобрази в тази зона да няма елктрически уреди и кабели.

Вижте резултата от неспазена инструкия при първоначалното загряване-сложено е голямо количество дърва във фурната,температурата е висока,влагата излиза бързо от материала и образува дупки в пода и купола. Това е недопустимо!
начало на страницата

САНИТАРНО – ХИГИЕННО ПОДДЪРЖАНЕ
- Почистването от паднали по пода на камерата парченца тесто,се извършва ежедневно с четка с дълга дръжка,ръчно –от оператора.
- Ежедневно отвън-корпуса на фурната, се почиства с мека кърпа от прах.
- В края на всяка смяна,с четка се събират твърдите отпадъци по работната площадка около фурната,и се измива и дезинфекцира пода.

начало на страницата